Ak potrebujete ľudí vo vašej blízkosti alebo na určitom mieste okamžite informovať a nemáte čas na grafikov a tlačiarov riešením pre vás sú naše inteligentné displeje použiteľné v podmienkach, kedy obvyklé informačné prostriedky už s modernou dobou strácajú dych. Oblasťou použitia našich displejov sú hromadné kultúrne a športové podujatia ako sú veľtrhy, hudobné festivaly, lokálne slávnosti, letecké dni, športové preteky a zápasy. Udalosti  s nadmerným počtom ľudí na jednom mieste,  kedy vzniká akútna potreba ľudí informovať  o dôležitých  miestach, ako sú: označenie prístupu na podujatie, parkovacej plochy , núdzového východu, či zobrazenie ostatných organizačných  informácií, dôležitých na plynulý chod podujatia.